CCPA-sida

CCPA-sida

Detta är ett av många försök att följa ogenomskinlig lagstiftning. Den här sidan har skapats eftersom vi trots allt också försöker följa förvirrande och meningslösa lagar. Dessutom vill vi inte att någon idiot ska klaga på oss till Intellectual Property Commissioner om någon mystisk artikel inte följs.

Vi är inte helt säkra på om den här sidan fungerar ännu, låt oss veta om den inte gör det.

Ändring av information

Du kan använda länken nedan för att se och ändra vilken information vi har om dig.

Tillgänglighet av data

Via följande länkar kan du lagra och komma åt information som vi har om dig.

Tillgång till personuppgifter

Via länken nedan kan du begära en rapport över all information vi har om dig.

Rätten att bli bortglömd

Använd detta om du vill att vi raderar all information vi har om dig. Observera att detta också kommer att radera t.ex. din orderhistorik, vilket gör det svårare att hantera garantiärenden.