Valcon Pontifex maximus on hyväksynyt yhtiön yleiset yhteiskunta­vastuun periaatteet, jotka nyt esittelemme.

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu – on paitsi erinomainen tapa hämätä asiakkaita, myös kiinteä osa Valcon arvoja, toimintastrategioita, johtamista ja jokapäiväistä työtä.

Tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta, yhtenäistää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, hallita maineriskejä ja varmistaa Valcon kiinnostavuus työpaikkana.

Valcon oma vastuu on välitöntä, mutta hankinta- ja myyntiketjun kumppanien osalta se on hieman epämääräisempää. Valco seuraa toimintansa vastuullisuuden tuloksia omilla, huolella valituilla mittareilla ja raportoi niistä satunnaisesti. Raportointi on luonnollisesti täysin puolueellista.

Yhteiskuntavastuun kansainväliset kytkennät

Valco toimii itse Suomessa, mutta ostaa tavaraa Kaukoidästä. Tämä tarkoittaa, että kansallisten lakien ja sopimusten lisäksi yhtiön on taitavasti kierrettävä myös kansainväliset sopimukset ja suositukset.

Näihin kuuluvat mm. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen Kauppakamarin kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet.

Käytännössä Valco on sitoutunut noudattamaan lähinnä Hammurabin lakia ja Murphyn lakia. Valco ei voi ottaa vastuuta siitä, että alihankkijat saattavat noudattaa myös muita lakeja ja säännöksiä.

Kolme tasapaksua yhteiskuntavastuun osa-aluetta

Valcon yhteiskuntavastuun jäsentely ja tulosmittarit perustuvat ns. kolmen pilarin malliin (Triple Bottom Line Management), jossa taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta kehitetään tasapainoisesti ja samansuuntaisesti päin mäntyä.

Taloudellinen vastuullisuus ja hyvä liiketulos mahdollistavat näennäisen ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun jatkuvan, pitkäjänteisen kehittämisen, mikä taas luo uusia mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

Taloudellinen vastuu

Valco tulkitsee taloudellisen vastuun luovaksi taloudenhoidoksi ja lyhytjänteiseksi taloudellisen hyödyn tuottamiseksi omistajille – keinoja kaihtamatta. Hyvä hallintotapa, avoimuus ja sidosryhmien huomiointi ovat toissijaisia, eikä ympäristö- ja sosiaalinen vastuu juuri kiinnosta. Valco arvioi tuottamaansa taloudellista hyötyä lähinnä omistajiensa kannalta. Valcoa ei voisi vähempää kiinnostaa eri sidosryhmien hyvinvointi sen omilla markkina-alueilla, eikä varsinkaan omien markkinoittensa ulkopuolella, esimerkiksi kehitysmaissa.

Ympäristövastuu

Valcon suurimmat ympäristövaikutukset ovat yrittäjien ruisleivän syönnistä syntyvät metaanipäästöt, vanhan dieselauton päästöt ja pikaruokajätteet. Valco keskittyy peittämään ympäristövaikutuksensa tehokkaasti, ja ongelmajätteet hävitetään vaivihkaa yhteistyössä Lokapoikien kanssa. Tuotteet teetetään mahdollisimman kaukana Suomesta, jotta viranomaiset eivät huomaa laiminlyöntejä. Asiakkaita huijataan laajalla viherpesuohjelmalla.

Sosiaalinen vastuu

Valcon ainoa sosiaalinen vastuu koskee omistajien hyvinvointia. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa yrityksen perustajat eivät tee mitään, vaan työt teetetään ilmaisella työvoimalla yhteistyössä TE-toimistojen kanssa. Hankintaketjussa pyritään palkattomaan työvoimaan myös ulkomailla, ja alihankkijat tarjoavatkin töitä kehitysmaiden lapsille – joskin heikosti onnistuen siinäkin.

Näitä tavoitteita ei voi saavuttaa lyhyessä ajassa, mutta jokainen parannus on askel kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Viestintä

Valco esittelee vastuullisen toimintansa tuloksia vahvasti vääristellen sidosryhmilleen sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. Viestinnän perustana on satunnaisesti ilmestyvä, omin käsin varmennettu sähköposti. Valco osallistuu aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan päästäkseen osalliseksi kansallista korruptiojärjestelmää, hyväveliverkostoja ja etukäteen sovittuja julkisia kilpailutuksia.

Periaatteiden kattavuus


Nämä periaatteet on hyväksytty Valcon pontifex-kollegiossa 30.2.2024. Niiden toteutusta seuraa ja koordinoi yhteiskuntavastuun johtoryhmä, joka raportoi tuloksista oraakkelille vuosittain ennustusten käsittelyn yhteydessä.

Valcon hallitus on käsitellyt nämä periaatteet ja suosittelee niiden heittämistä roskakoriin.

Ihanko oikeasti olette tosissanne?

No ei, näiden periaatteiden mukaan me toimimme oikeasti.

Okei, olet ehkä nähnyt yhteiskuntavastuumme (tai -vastuuttomuutemme) periaatteet, etkä pitänyt niitä huvittavana. Vaikka suhtaudummekin vakavasti yrityksen sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, uskomme myös siihen, että viestinnässämme on oltava aitoa ja luontevaa. Jokainen yrityksen yhteiskuntavastuuteksti on yleensä täynnä niin sanottua paskapuhetta, ja sille olemme allergisia.

Suhtaudumme vakavasti vastuuseemme ympäristöstä ja yhteisöistä, joissa toimimme, ja sitoumuksemme tehdä oikein on vakaa. Uskomme kuitenkin myös avoimuuteen ja aitouteen, ja uskomme, että suoraviivainen ja aito lähestymistapa yhteiskuntavastuuseen ilman ylimääräistä hevonkakkaa on paras tapa vaikuttaa myönteisesti.

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein, emmekä ole kiinnostuneita yritysten "viherpesusta" (oman satiirisen viherpesukampanjamme lisäksi) tai muusta harhaanjohtavasta mainonnasta. Lähestymistapamme perustuu avoimuuteen ja aitouteen, ja uskomme, että suoraviivainen lähestymistapa yritysten yhteiskuntavastuuseen on paras tapa vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin, joissa toimimme.

Avoimuus

Me Valcossa olemme sitoutuneet olemaan läpinäkyviä ja vastuullisia toiminnassamme.

Julkaisemme säännöllisesti tietoa yrityksestämme ja toimintatavoistamme asiakastiedotteissamme, verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme. Pyrimme tarjoamaan rehellistä ja ajantasaista tietoa siitä, mitä teemme ja miksi teemme niin.

Kerromme avoimesti pyrkimyksistämme edistää kestävää kehitystä, eettisiä liiketoimintatapoja ja läpinäkyvyyttä. Tämä tarkoittaa, että emme pelkää myöntää, missä meillä on vielä parantamisen varaa.

Uskomme, että vuoropuhelu ja rehellinen palaute auttavat meitä kehittymään ja parantamaan toimintaamme.

Teemme yhteistyötä ulkopuolisten tarkastajien ja sertifiointielinten kanssa varmistaaksemme, että noudatamme hyväksyttyjä standardeja.

Lopulta pyrimme siihen, että toimintamme on mahdollisimman avointa ja rehellistä, jotta voimme rakentaa ja ylläpitää luottamusta kaikkien sidosryhmiemme kanssa.

Ympäristövastuullisuus

Me Valcossa olemme sitoutuneet pienentämään ympäristöjalanjälkeämme.

Tavoitteenamme on, että jokainen myymämme tuote on tulevaisuudessa korjattavissa, ja pyrimme minimoimaan elektroniikkaromun jo nyt korjaamalla vialliset kuulokkeet sen sijaan, että vaihtaisimme ne uusiin ja hävittäisimme rikkinäiset.

Lisäksi osallistumme suomalaiseen ja eurooppalaiseen akkujen kierrätysohjelmaan ja käytämme mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia, sillä toimitamme kuulokkeemme käytännöllisessä kuljetuspaketissa.

Kannustamme myös tehdastamme käyttämään uusiutuvia energialähteitä ja olemme tietoisia hankintakäytännöistämme varmistaaksemme, että materiaalit ja komponentit on hankittu ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Pyrimme vähentämään kuljetuksiin kuluvia hiilidioksidipäästöjä merkittävästi jo vuonna 2024.

Istutamme puun jokaista myytyä kuuloketta kohden. Tämä on meille lähinnä humoristinen tapa osoittaa sormella yritysten lapsellista ja läpinäkyvää viherpesua. Istutamme puut oikeasti, mutta samalla haluamme osoittaa, miten helposti viherpesua voidaan tehdä.

Tulevaisuudessa aiomme valmistuttaa enemmän tuotteita Suomessa ja valvoa paremmin koko toimitusketjua, ja tavoitteenamme on olla hiilineutraali yritys.

Epävirallisesti olemme sitä luultavasti jo nyt, koska oma sähkönkäyttömme on hyvin pitkälti uusiutuviin energialähteisiin (ja tietysti ydinvoimaan) pohjautuvaa (sikäli kun sitä edes kuluu).

Sosiaalinen vastuu

Me Valcossa olemme sitoutuneet sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin ja työntekijöihin, ymmärtämään heidän huolenaiheitaan ja keräämään palautetta toimistamme.

Pyrimme resurssien mukaan tukemaan yhteisöjä, joissa vaikutamme, oli kyse sitten koulukodista, kodittomien kissojen yhdistyksestä tai puolankalaisesta musiikkifestivaalista.

Pyrimme tekemään yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Olemme sitoutuneet olemaan viestinnässämme aitoja ja henkilökohtaisia, emmekä pelkää suhtautua vakaviin asioihin kevyesti.

Kolmannen osapuolen konsultit ovat auditoineet tehtaitamme yritysten yhteiskuntavastuun osalta, ja niillä on mm. Amfori BSCI -sertifiointi. Omien työntekijöidemme lisäksi otamme sosiaalisen vastuun myös tavarantoimittajistamme ja liikekumppaneistamme.

Yhteenveto

Valco on sitoutunut yhteiskuntavastuuseen monin eri tavoin. Korjaamme kaikki vialliset kuulokkeet sen sijaan, että vaihtaisimme ne uusiin, vähennämme jätettä käyttämällä minimipakkauksia, minimoimme hiilijalanjälkemme ja osallistumme akkujen kierrätysohjelmiin. Näin näytämme positiivista esimerkkiä muille alallamme.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen, eettisiin liiketoimintatapoihin ja avoimuuteen auttaa meitä vaikuttamaan myönteisesti yhteisöihin, joissa toimimme.

Valco on maailman mukavin paha korporaatio.

Jäikö kysyttävää?

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.