Valco - yhteiskuntavastuun periaatteet (oikeasti)

Yhteiskuntavastuun periaatteet, hieman asiallisemmin.


Okei, olet ehkä nähnyt yhteiskuntavastuun (tai -vastuuttomuuden) periaatteemme, etkä pitänyt niitä huvittavana. Vaikka suhtaudummekin vakavasti yrityksen sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, uskomme myös siihen, että viestinnässämme on oltava aitoa ja luontevaa. Jokainen yrityksen yhteiskuntavastuuteksti on yleensä täynnä niinsanottua paskapuhetta, ja sille olemme allergisia.

Suhtaudumme vakavasti vastuuseemme ympäristöstä ja yhteisöistä, joissa toimimme, ja sitoumuksemme tehdä oikein on varsin vakaa. Uskomme kuitenkin myös avoimuuteen ja aitouteen, ja uskomme, että suoraviivainen ja aito lähestymistapa yhteiskuntavastuuseen ilman ylimääräistä hevonkakkaa on paras tapa vaikuttaa myönteisesti.

Olemme sitoutuneet toimimaan oikein, emmekä ole kiinnostuneita yritysten "viherpesusta" (oman satiirisen viherpesukampanjamme lisäksi) tai muusta harhaanjohtavasta mainonnasta. Lähestymistapamme perustuu avoimuuteen ja aitouteen, ja uskomme, että suoraviivainen lähestymistapa yritysten yhteiskuntavastuuseen on paras tapa vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin, joissa toimimme.

Ympäristövastuullisuus

Me Valcossa olemme sitoutuneet pienentämään ympäristöjalanjälkeämme. Tavoitteenamme on, että jokainen myymämme tuote on tulevaisuudessa korjattavissa, ja pyrimme minimoimaan elektroniikkaromun jo nyt korjaamalla vialliset kuulokkeet sen sijaan, että vaihtaisimme ne uusiin ja hävittäisimme rikkinäiset. Lisäksi osallistumme suomalaiseen ja eurooppalaiseen akkujen kierrätysohjelmaan ja käytämme mahdollisimman vähän pakkausmateriaalia, sillä toimitamme kuulokkeemme käytännöllisessä kuljetuspaketissa. Kannustamme myös tehdastamme käyttämään uusiutuvia energialähteitä ja olemme tietoisia hankintakäytännöistämme varmistaaksemme, että materiaalit ja komponentit on hankittu ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.

Osallistuminen yhteisön toimintaan

Me Valcossa olemme sitoutuneet tukemaan yhteisöjä, joissa toimimme. Hauskana "viherpesuvitsinä" istutamme puun jokaista myytyä kuuloketta kohden, mutta kyseessä on sinänsä ihan aito pyrkimys tukea ympäristöä. Tulevaisuudessa me Valcolla aiomme valmistuttaa enemmän tuotteita Suomessa ja valvoa paremmin koko toimitusketjua, ja tavoitteenamme on olla hiilineutraali yritys. Epävirallisesti olemme sitä luultavasti jo nyt, koska myös oma sähkönkäyttömme on hyvin pitkälti uusiutuviin pohjautuvaa (sikäli kun sitä edes kuluu).

Avoimuus ja vastuullisuus

Me Valcossa olemme sitoutuneet olemaan läpinäkyviä ja vastuullisia toiminnassamme. Julkaisemme säännöllisesti tietoa yrityksestämme ja toimintatavoistamme asiakastiedotteessamme ja kerromme avoimesti pyrkimyksistämme edistää kestävää kehitystä, eettisiä liiketoimintatapoja ja läpinäkyvyyttä.

Sidosryhmien sitoutuminen

Me Valcossa olemme sitoutuneet sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin ja työntekijöihin, ymmärtämään heidän huolenaiheitaan ja keräämään palautetta yhteiskuntavastuutoimistamme. Olemme sitoutuneet olemaan viestinnässämme aitoja ja henkilökohtaisia, emmekä pelkää suhtautua vakaviin asioihin kevyesti. Kolmannen osapuolen konsultit ovat auditoineet tehtaitamme yritysten yhteiskuntavastuun osalta, ja niillä on mm. Amfori BSCI -sertifiointi. Omien työntekijöidemme lisäksi otamme sosiaalisen vastuun myös tavarantoimittajistamme ja liikekumppaneistamme.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että Valco on yritys, joka on sitoutunut yhteiskuntavastuuseen. Korjaamalla kaikki vialliset kuulokkeet sen sijaan, että vaihtaisimme ne, vähentämällä jätettä minimipakkausten avulla ja osallistumalla akkujen kierrätysohjelmiin näytämme positiivista esimerkkiä muille alallamme. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen, eettisiin liiketoimintatapoihin ja avoimuuteen auttaa vaikuttamaan myönteisesti yhteisöihin, joissa toimimme.