Valco - Principer för företagens sociala ansvar (på riktigt)

Principer för företagens sociala ansvar, på ett mer faktabaserat sätt.


Okej, du kanske har sett våra principer för socialt ansvar (eller oansvarighet) och inte tyckt att de var roliga. Samtidigt som vi tar företagens sociala och miljömässiga ansvar på allvar, tror vi också på att vara äkta och naturliga i vår kommunikation. Alla texter om företagens sociala ansvar är oftast fulla av så kallad bullshit, och det är vi allergiska mot.

Vi tar vårt ansvar för miljön och de samhällen där vi verkar på allvar, och vårt engagemang för att göra det rätta är mycket starkt. Men vi tror också på öppenhet och äkthet, och vi tror att en rak och äkta inställning till företagens sociala ansvar, utan extra bullshit, är det bästa sättet att göra en positiv skillnad.

Vi är fast beslutna att göra det rätta och är inte intresserade av företagens "greenwashing" (utöver vår egen satiriska greenwashing-kampanj) eller annan vilseledande reklam. Vår strategi bygger på öppenhet och äkthet, och vi anser att en okomplicerad strategi för CSR är det bästa sättet att positivt påverka de samhällen där vi är verksamma.

Ansvar för miljön

På Valco är vi fast beslutna att minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att säkerställa att varje produkt vi säljer kan repareras i framtiden, och vi strävar efter att minimera elektroniskt avfall genom att reparera defekta headset i stället för att ersätta dem med nya och kassera trasiga headset. Vi deltar också i det finska och europeiska batteriåtervinningsprogrammet och använder så lite förpackningsmaterial som möjligt och skickar våra hörlurar i ett bekvämt transportpaket. Vi uppmuntrar också vår fabrik att använda förnybara energikällor och är medvetna om vår upphandlingspraxis för att säkerställa att material och komponenter köps in på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Engagemang i samhällsaktiviteter

På Valco är vi fast beslutna att stödja de samhällen där vi är verksamma. Som ett kul "greenwashing"-skämt planterar vi ett träd för varje headset som säljs, men det är i sig ett genuint försök att stödja miljön. I framtiden kommer vi på Valco att tillverka fler produkter i Finland och ha bättre kontroll över hela leveranskedjan, och vårt mål är att bli ett koldioxidneutralt företag. Inofficiellt är vi förmodligen redan det, eftersom vår egen elanvändning också i hög grad baseras på förnybara energikällor (i den mån den förbrukas).

Transparens och ansvarsskyldighet

På Valco är vi fast beslutna att vara transparenta och ansvarstagande i vår verksamhet. Vi publicerar regelbundet information om vårt företag och våra metoder i vårt kundnyhetsbrev och är öppna med våra ansträngningar för att främja hållbarhet, etiska affärsmetoder och transparens.

Engagemang för intressenter

På Valco är vi fast beslutna att engagera oss i våra intressenter, inklusive kunder och anställda, förstå deras problem och samla in feedback om våra CSR-aktiviteter. Vi strävar efter att vara genuina och personliga i vår kommunikation och är inte rädda för att ta lätt på allvarliga frågor. Våra fabriker har granskats för CSR av tredjepartskonsulter, inklusive Amfori BSCI-certifiering. Förutom våra egna medarbetare tar vi också ett socialt ansvar för våra leverantörer och affärspartners.

Slutsats

Sammanfattningsvis är Valco ett företag som arbetar med socialt ansvarstagande. Genom att reparera alla defekta headset istället för att byta ut dem, genom att minska avfallet med hjälp av minimala förpackningar och genom att delta i program för batteriåtervinning är vi ett positivt exempel för andra i vår bransch. Vårt engagemang för hållbarhet, etiska affärsmetoder och transparens hjälper oss att positivt påverka de samhällen där vi är verksamma.