Valco's Pontifex Maximus heeft de algemene principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen aangenomen die we nu presenteren.


MVO - is niet alleen een uitstekende manier om klanten in verwarring te brengen, maar ook een integraal onderdeel van Valco's waarden, bedrijfsstrategieën, management en dagelijkse werkzaamheden.

Het doel is om de klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid, concurrentiekracht en winstgevendheid te verbeteren, verantwoordelijke praktijken te integreren, reputatierisico's te beheren en Valco's aantrekkelijkheid als werkplek te waarborgen.

Valco is direct verantwoordelijk voor zijn eigen activiteiten en indirect verantwoordelijk voor die van zijn partners in de toeleverings- en verkoopketen. Valco monitort en rapporteert af en toe over de duurzaamheidsprestaties van haar activiteiten aan de hand van eigen indicatoren. Deze rapportage is uiteraard volledig objectief.

Internationale links naar MVO

Valco opereert zelf in Finland maar koopt goederen in uit het Verre Oosten, dus naast nationale wetten en afspraken moet het bedrijf ook internationale afspraken en aanbevelingen handig omzeilen.

Dit zijn onder andere de VN Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, het ILO Verdrag inzake fundamentele arbeidsrechten, de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, het Handvest voor Duurzame Ontwikkeling van de Internationale Kamer van Koophandel en de Richtlijnen tegen Omkoping en Corruptie van de Internationale Kamer van Koophandel.

In de praktijk houdt Valco zich voornamelijk aan de Hammurabiwet en de Murphywet. Valco kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het feit dat onderaannemers zich ook aan andere wet- en regelgeving kunnen houden.

Drie gelijke gebieden van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Valco's MVO-structuur en prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op het zogenaamde Triple Bottom Line Management model, waarbij economische, sociale en milieuverantwoordelijkheden op een evenwichtige en parallelle manier worden ontwikkeld. Financiële verantwoordelijkheid en goede bedrijfsresultaten maken de continue, lange termijn ontwikkeling van milieu- en sociale verantwoordelijkheid mogelijk, wat op zijn beurt nieuwe mogelijkheden creëert om de omzet te verhogen en de winstgevendheid te verbeteren.

Economische verantwoordelijkheid

Financiële verantwoordelijkheid betekent creatief rentmeesterschap, actief gebruik van hulpbronnen en economische voordelen op korte termijn voor bedrijfseigenaren.

Financiële prestaties moeten worden bereikt met alle middelen die nodig zijn - zonder rekening te houden met goed bestuur, open communicatie en effectieve interactie met belanghebbenden, en zonder rekening te houden met milieu- en sociale verantwoordelijkheid.

Valco evalueert zijn financiële prestaties vooral vanuit het oogpunt van de eigenaren. Valco geeft niets om het welzijn van de verschillende belanghebbenden in haar eigen markten en vooral buiten haar eigen markten, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden.

De verkochte producten moeten in principe, maar niet noodzakelijk, op afstand compatibel blijken te zijn met de fysieke, sociale en milieukwaliteits- en veiligheidseisen van de markt.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

De belangrijkste directe milieueffecten van Valco zijn methaanemissies van ondernemers die roggebrood eten, fijnstofemissies van een oude dieselauto en afval van thuisbezorgd fastfood. Indirecte invloeden ontstaan door de productie, het gebruik en de verwijdering van de verkochte producten en hun verpakking.

De milieuactiviteiten van Valco zijn erop gericht om de directe milieueffecten te verbergen. In samenwerking met het bekende afvalverwerkingsbedrijf Lokapoikie streeft Valco ernaar om gevaarlijk afval geruisloos en onopgemerkt af te voeren.

Om de indirecte effecten te verminderen, probeert Valco al zijn producten zo ver mogelijk van Finland te laten produceren, zodat noch de autoriteiten noch zijn klanten enige nalatigheid opmerken. Om klanten af te leiden lanceert Valco een uitgebreid greenwashing programma.

Sociale verantwoordelijkheid

Valco heeft geen directe sociale verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen dan de eigenaren van het bedrijf.

In lijn met zijn waarden investeert Valco in de ontwikkeling van de werkgemeenschap met als doel dat de oprichters van het bedrijf in de toekomst niets meer zelf hoeven te doen, maar al het werk in Finland wordt gedaan door vrije arbeidskrachten in samenwerking met TE Offices.

Valco's prioriteit in de toeleveringsketen is om onbetaalde arbeid in het buitenland te hebben. Daarom heeft het bedrijf via onderaannemers werkmogelijkheden aangeboden, bijvoorbeeld aan kinderen in ontwikkelingslanden - zij het met beperkt succes.

Dit is geen doel dat op korte termijn kan worden bereikt, maar elke verbetering is een stap in de richting van sociaal duurzame ontwikkeling.

Communicatie

Valco presenteert de resultaten van haar verantwoorde acties op een transparante en uitgebreide manier aan haar stakeholders, zowel via interne als externe communicatie. De communicatie is gebaseerd op een willekeurige, handgecontroleerde e-mail.

Valco neemt actief deel aan nationale en internationale handels- en bedrijfsorganisaties om toegang te krijgen tot nationale corruptieregelingen, netwerken van goede trouw en vooraf overeengekomen openbare aanbestedingen.

Dekking van de principes

Deze principes werden op 31 september 2018 goedgekeurd door het pontifex college van Valco. De uitvoering ervan wordt opgevolgd en gecoördineerd door het Corporate Social Responsibility Management Team, dat jaarlijks bij de bespreking van de prognoses de resultaten rapporteert aan het orakel.

De raad van bestuur van Valco heeft deze principes besproken en adviseert om ze in de prullenbak te gooien.

Wat is dit voor grap?

Is sociale verantwoordelijkheid iets waar je echt om geeft? Heb je niet genoeg gevoel voor humor om grapjes te maken over serieuze zaken? Maak je geen zorgen, we hebben ook met jou rekening gehouden.

Bekijk onze echte principes