De Pontifex maximus van Valco heeft de algemene principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf goedgekeurd, die we nu presenteren.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet alleen een uitstekende manier om klanten te misleiden, maar ook een integraal onderdeel van de waarden, operationele strategieën, het management en het dagelijks werk van Valco.

Het doel is om de klanttevredenheid, werktevredenheid, concurrentievermogen en winstgevendheid te verbeteren, praktijken die verantwoordelijkheid bevorderen te standaardiseren, reputatierisico's te beheren en Valco als aantrekkelijke werkgever te positioneren.

De eigen verantwoordelijkheid van Valco is direct, maar voor partners in de inkoop- en verkoopketen is deze enigszins vager. Valco bewaakt de resultaten van zijn verantwoordelijke activiteiten met zorgvuldig geselecteerde indicatoren en rapporteert er sporadisch over. De rapportages zijn natuurlijk volledig bevooroordeeld.

Internationale Verbindingen van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Valco opereert in Finland, maar koopt goederen uit het Verre Oosten. Dit betekent dat het bedrijf naast nationale wetten en overeenkomsten ook internationale verdragen en aanbevelingen vakkundig moet omzeilen.

Deze omvatten onder andere de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de VN, de VN-richtlijnen inzake Bedrijfsleven en Mensenrechten, de IAO-conventie inzake Fundamentele Arbeidsrechten, de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het Handvest voor Duurzame Ontwikkeling en de Anticorruptierichtlijnen van de Internationale Kamer van Koophandel.

In de praktijk verbindt Valco zich voornamelijk tot het volgen van de wetten van Hammurabi en de wetten van Murphy. Valco kan geen verantwoordelijkheid nemen als onderaannemers zich ook aan andere wetten en voorschriften houden.

Drie Middelmatige Gebieden van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

De structuur van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Valco en de prestatie-indicatoren zijn gebaseerd op het zogenaamde Triple Bottom Line Management, waarbij economische, sociale en milieukwesties op een evenwichtige en consistent ineffectieve manier worden ontwikkeld.

Economische verantwoordelijkheid en goede bedrijfsresultaten maken de schijnbaar voortdurende en langdurige ontwikkeling van milieukwesties en sociale verantwoordelijkheden mogelijk, wat op zijn beurt nieuwe mogelijkheden creëert voor verkoopgroei en verbetering van de winstgevendheid.

Economische Verantwoordelijkheid

Valco interpreteert economische verantwoordelijkheid als creatief financieel beheer en kortetermijnwinstmaximalisatie voor de eigenaren - met alle nodige middelen. Goed bestuur, transparantie en de belangen van belanghebbenden zijn van ondergeschikt belang, en milieu- en sociale verantwoordelijkheid hebben weinig interesse. Valco beoordeelt de economische voordelen die het genereert voornamelijk vanuit het perspectief van zijn eigenaren. Het welzijn van de verschillende belanghebbenden in zijn eigen marktgebieden interesseert Valco niet, en al helemaal niet buiten zijn eigen markten, zoals in ontwikkelingslanden.

Milieuverantwoordelijkheid

De grootste milieueffecten van Valco zijn de methaanemissies die worden geproduceerd door de ondernemers die roggebrood eten, de uitstoot van de oude dieselauto en het afval van fastfood. Valco richt zich op het effectief verbergen van zijn milieueffecten, en gevaarlijk afval wordt discreet verwijderd in samenwerking met Lokapoika. De producten worden zo ver mogelijk van Finland vervaardigd, zodat de autoriteiten de tekortkomingen niet opmerken. Klanten worden misleid met een uitgebreid greenwashing-programma.

Sociale Verantwoordelijkheid

De enige sociale verantwoordelijkheid van Valco betreft het welzijn van zijn eigenaren. Het doel is dat de oprichters van het bedrijf in de toekomst niets doen en dat het werk wordt gedaan door gratis arbeidskrachten in samenwerking met arbeidsbureaus. In de toeleveringsketen wordt ook gestreefd naar onbetaalde arbeid in het buitenland, en onderaannemers bieden werk aan kinderen in ontwikkelingslanden, hoewel met weinig succes.

Deze doelen kunnen niet op korte termijn worden bereikt, maar elke verbetering is een stap in de richting van sociaal duurzame ontwikkeling.

Communicatie


Valco presenteert de resultaten van zijn verantwoordelijke activiteiten sterk vertekend aan zijn belanghebbenden via zowel interne als externe communicatie. De basis van de communicatie is een af en toe gepubliceerde en handmatig geverifieerde e-mail. Valco neemt actief deel aan nationale en internationale handels- en bedrijfsorganisaties om toegang te krijgen tot nationale corruptienetwerken, vriendjespolitiek en van tevoren afgesproken openbare aanbestedingen.

Reikwijdte van de PrincipesDeze principes zijn goedgekeurd door het pontificale college van Valco op 30.2.2024. Hun implementatie wordt gecontroleerd en gecoördineerd door het managementteam voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, dat jaarlijks verslag uitbrengt aan het orakel tijdens de verwerking van de voorspellingen.

Het bestuur van Valco heeft deze principes beoordeeld en raadt aan ze in de prullenbak te gooien.

Menen jullie dit echt?

Natuurlijk niet, we opereren daadwerkelijk volgens deze principes.

Oké, misschien heb je onze principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid (of onverantwoordelijkheid) gezien en vond je ze niet grappig. Hoewel we de sociale en ecologische verantwoordelijkheid van het bedrijf serieus nemen, geloven we ook dat onze communicatie authentiek en natuurlijk moet zijn. Elke tekst over maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven zit meestal vol zogenaamde onzin, en daar zijn we allergisch voor.

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu en de gemeenschappen waarin we opereren serieus, en onze toewijding om het juiste te doen is sterk. We geloven echter ook in transparantie en authenticiteit, en we denken dat een directe en oprechte benadering van maatschappelijke verantwoordelijkheid zonder onnodige franje de beste manier is om een positieve impact te hebben.

We zijn toegewijd om het juiste te doen en zijn niet geïnteresseerd in "greenwashing" door bedrijven (behalve onze eigen satirische greenwashing-campagne) of andere misleidende advertenties. Onze aanpak is gebaseerd op transparantie en authenticiteit, en we geloven dat een directe benadering van maatschappelijke verantwoordelijkheid de beste manier is om een positieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin we opereren.

Transparantie

Bij Valco zijn we toegewijd aan transparantie en verantwoordelijkheid in onze operaties.

We publiceren regelmatig informatie over ons bedrijf en onze praktijken in onze klantbulletins, op onze website en via onze sociale mediakanalen. We streven ernaar eerlijke en actuele informatie te verstrekken over wat we doen en waarom we het doen.

We communiceren openlijk over onze inspanningen om duurzame ontwikkeling, ethische zakelijke praktijken en transparantie te bevorderen. Dit betekent dat we niet bang zijn toe te geven waar we nog ruimte voor verbetering hebben.

We geloven dat dialoog en eerlijke feedback ons helpen ontwikkelen en onze praktijken verbeteren.

We werken samen met externe auditors en certificeringsinstanties om ervoor te zorgen dat we voldoen aan erkende normen.

Uiteindelijk streven we ernaar onze operaties zo open en eerlijk mogelijk te maken om het vertrouwen van al onze belanghebbenden op te bouwen en te behouden.

Milieuverantwoordelijkheid

Bij Valco zijn we toegewijd aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Ons doel is dat elk product dat we in de toekomst verkopen repareerbaar is, en we streven ernaar elektronisch afval te minimaliseren door defecte koptelefoons te repareren in plaats van ze te vervangen door nieuwe en de kapotte weg te gooien.

Daarnaast nemen we deel aan het Finse en Europese batterijrecyclingprogramma en gebruiken we zo min mogelijk verpakkingsmateriaal, aangezien we onze koptelefoons verzenden in praktische transportverpakkingen.

We moedigen onze fabriek ook aan om hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en zijn ons bewust van onze inkooppraktijken om ervoor te zorgen dat materialen en componenten op een milieuvriendelijke manier worden verkregen. Ons doel is om de CO2-uitstoot door transport in 2024 aanzienlijk te verminderen.

Voor elke verkochte koptelefoon planten we een boom. Dit is voor ons voornamelijk een humoristische manier om de kinderachtige en doorzichtige greenwashing-praktijken van bedrijven aan te kaarten. We planten de bomen echt, maar we willen ook laten zien hoe gemakkelijk het is om aan greenwashing te doen.

In de toekomst zijn we van plan om meer producten in Finland te vervaardigen en de hele toeleveringsketen beter te monitoren, met als doel een CO2-neutraal bedrijf te worden.

Officieus zijn we dat waarschijnlijk al, aangezien ons eigen elektriciteitsverbruik grotendeels gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen (en natuurlijk kernenergie) (voor zover we het überhaupt verbruiken).

Sociale Verantwoordelijkheid

Bij Valco zijn we toegewijd aan het betrekken van belanghebbenden, zoals klanten en medewerkers, om hun zorgen te begrijpen en feedback te verzamelen over onze activiteiten.

We streven ernaar, binnen onze mogelijkheden, de gemeenschappen waarin we actief zijn te ondersteunen, of het nu gaat om een kostschool, een vereniging voor dakloze katten of een muziekfestival in Puolanka.

We streven naar samenwerking met verschillende belanghebbenden. We zijn toegewijd aan authenticiteit en persoonlijkheid in onze communicatie en zijn niet bang om serieuze kwesties licht op te nemen.

Onze fabrieken zijn geaudit door externe consultants op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, en ze hebben onder andere de Amfori BSCI-certificering. Naast onze eigen medewerkers nemen we ook de sociale verantwoordelijkheid op ons voor onze leveranciers en zakenpartners.

Yhteenveto

Valco on sitoutunut yhteiskuntavastuuseen monin eri tavoin. Korjaamme kaikki vialliset kuulokkeet sen sijaan, että vaihtaisimme ne uusiin, vähennämme jätettä käyttämällä minimipakkauksia, minimoimme hiilijalanjälkemme ja osallistumme akkujen kierrätysohjelmiin. Näin näytämme positiivista esimerkkiä muille alallamme.

Sitoutumisemme kestävään kehitykseen, eettisiin liiketoimintatapoihin ja avoimuuteen auttaa meitä vaikuttamaan myönteisesti yhteisöihin, joissa toimimme.

Valco on maailman mukavin paha korporaatio.

Jäikö kysyttävää?

Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.